Sakrament vjenčanja u crkvi

U kršćanskom svijetu, vjenčanje je jedan od sedam sakramenata. Svaki zaručnici prije same ceremonije vjenčanja moraju proći zaručnički tečaj i ispovijed, a bitni su i neki dokumenti. Svaki par treba zatražiti potvrdu kod matičara u općini gdje se crkva nalazi. Ta potvrda vrijedi 3 mjeseca, a plaća se i prijava sklapanja braka te izdavanje potvrde. Potreban je i krsni list mladenaca. Ukoliko to želite, možete odabrati i zbor crkve te pjevače i orgulje, što ćete dodatno plaćati, ovisno koliko traže. Bitno je znati kako se obredi vjenčanja ne održavaju u vrijeme Pepelnice pa sve do Uskrsa. Ukoliko jedan od mladenaca nije kršćanin i ne pripada toj vjeri ili ne pripada ni jednoj drugoj religiji tada se treba tražiti posebno dopuštenje te zaručnici potpisuju pristanak. Sklapanje ženidbe između muškarca i žene odvija se u crkvi jednog od mladenaca, ali ako se želi odabrati treća crkva tada župna mora dati pristanak. Baš kao i kod matičara, morate imati dva svjedoka na vjenčanju koji također ne moraju biti kršćani niti pripadnici ijedne religije, ali se za njih ne daje poseban pristanak. Nakon sklapanja crkvenog vjenčanja, supružnici moraju prijaviti svoj bračni status matičaru. Ako netko od kumova dođe u pijanom stanju na ceremoniju vjenčanja, mijenja ga se za drugu osobu, a slučaju pijanstva mladenke ili mladoženje, ceremonija se ne može odvijati jer nisu u svjesnom stanju prilikom izgovaranja zavjeta. Osobe vjenčane u crkvi u slučaju razvoda neće biti crkveno rastavljene već samo zakonski. Crkveno vjenčane osobe su zauvijek u crkvenom braku i ukoliko su zakonski razvedene više se ne mogu vjenčati u crkvi sa drugom osobo. Poništenje crkvenog vjenčanja dozvoljava samo Sveti Otac, uz opravdane razloge.