Vjenčanje u matičnom uredu

Osoba koja vjenča parove u matičnom uredu dolazi bilo gdje, ukoliko planirate obred vjenčanja kod kuće, u dvorištu ili nekoj trećoj lokaciji. Dolazak samo matičara plaćate, a cijena ovisi o udaljenosti od matičnog ureda. Datum sklapanja braka se određuje u roku od 30 do 45 dana te su potrebna dva svjedoka. Za sklapanje braka potrebni su određeni dokumenti, a unaprijed morate dogovoriti prezime supružnika kojim će se predstavljati. Dokumenti koje morate pribaviti su: izvadak iz matične knjige rođenih, ne stariji od 3 mjeseca, osobnu iskaznicu ili domovnicu, potvrdu o slobodnom bračnom stanju te odluku suda o dopuštenju sklapanja braka. Troškovi matičara za sklapanje braka iznose 300 kn, a više je u slučaju promjene mjesta ceremonije. Kod matičara ste vjenčani zakonski što znači kako je rastava moguća, a s time i ponovna ženidba kod matičara ili u crkvi.